Skip to content Skip to footer

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Predrag Miladinović

RCEL pruža podršku u kreiranju pravnog okvira za zelenu tranziciju i nastoji da privreda zemalja Zapadnog Balkana bude konkurentna svetskoj privredi.

Predrag Miladinovć je jedan od članova Upravnog odbora i direktor korporativnog sektora Regionalnog centra za ekološko pravo.

Predrag je stariji partner u advokatskoj kancelariji Vuković & partneri i rukovodilac odeljenja za bankarstvo i finansije.

Specijalizovan je u oblastima akvizicije i upravljanja NPL portfolijima i problematičnim potraživanjima. Savetuje klijente u svim segmentima privrednog prava, a pretežno je fokusiran na savetovanje klijenata u postupcima akvizicije portfolija problematičnih potraživanja i aseta, od najranijih faza transakcije pregovora, izradi kupoprodajnih ugovora i zatvaranju transakcija.

Predrag je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

RCEL pruža podršku u kreiranju pravnog okvira za zelenu tranziciju i nastoji da privreda zemalja Zapadnog Balkana bude konkurentna svetskoj privredi.

Predrag Miladinovć je jedan od članova Upravnog odbora i direktor korporativnog sektora Regionalnog centra za ekološko pravo.

Predrag je stariji partner u advokatskoj kancelariji Vuković & partneri i rukovodilac odeljenja za bankarstvo i finansije.

Specijalizovan je u oblastima akvizicije i upravljanja NPL portfolijima i problematičnim potraživanjima. Savetuje klijente u svim segmentima privrednog prava, a pretežno je fokusiran na savetovanje klijenata u postupcima akvizicije portfolija problematičnih potraživanja i aseta, od najranijih faza transakcije pregovora, izradi kupoprodajnih ugovora i zatvaranju transakcija.

Predrag je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.