Skip to content Skip to footer
Programske oblasti

Vazduh i klima

Zagađenje vazduha

Prema procenama, oko trećine stanovnika zemalja Zapadnog Balkana je izloženo prekomernom zagađenju vazduha, odnosno živi u oblastima sa prekomernim zagađenim vazduhom koji sadrži barem jednu zagađujuću materiju koja se može smatrati opasnom po zdravlje.

Iako se kvalitet vazduha u Evropi znatno poboljšao poslednjih decenija, situacija sa zemljama Zapadnog Balkana i dalje ostaje poražavajuća, uprkos standardima koje postavlja EU.

Icon

Šesnaest termoelektrana na Zapadnom Balkanu zagađuje region i Evropu više nego svih drugih 250 evropskih termoelektrana na ugalj.

Icon

U zemljama Zapadnog Balkana imamo preko 3000 prevremenih smrti uzrokovanih zagađenošću vazduha.

Ublažavanje klimatskih promena

Zapadni Balkan predstavlja crnu tačku klimatskih promena sa sve češćim ekstremnim temperaturama koje rezultiraju opasnosti od sve većih poplava i suša.

U zemljama Zapadnog Balkana poljoprivreda pretežno zavisi od kiše, što poljoprivredni sektor čini posebno osetljivim na promenu režima padavina i sve više temperature. Klimatski ekstremi bi na Zapadnom Balkanu predstavljali brojne rizike za zdravlje stanovništva i energetsku bezbednost.