Skip to content Skip to footer

ŠTA RADIMO

Edukacija

Formiranje ekoloških pravnika

RCEL principom interaktivnog obrazovanja zasnovanom na pronalaženju pro et contra argumenata u problemskim slučajevima, formira buduće eksperte u oblasti ekološkog i energetskog prava. 

Kako je danas tržište ekoloških pravnika nerazvijeno, RCEL putem svoje regionalne škole u zemljama Zapadnog Balkana formira pravne eksperte, buduće lidere i profesionalce u javnom sektoru, ekološke advokate, kao i one sa širim teorijskim ili praktičnim interesima za oblast ekološkog i energetskog prava.

Icon
Sistemska edukacija pravnika, privrede i građana u oblasti ekološkog i energetskog prava predstavlja garant podizanja svesti svake od targetiranih grupacija koja svojim delovanjem doprinosi zdravijoj životnoj sredini.
Edukacija privrede

Edukativni aspekt obuhvata i organizovanje stručnih seminara namenjenih privrednom sektoru u cilju postizanja što efikasnije zelene tranzicije, dostizanje održivog razvoja i implementacije novih zelenih politika i tehnologija.

Edukacija građana

Komponente ekološkog i energetskog obrazovanja kojim se RCEL vodi su:

  • Podizanje svesti u značaju ekološkog i energetskog prava;
  • Upoznavanje svih zainteresovanih lica sa ekološkim pravima, ali i obavezama;
  • Poznavanje i razumevanje životne sredine i ekoloških izazova;
  • Formiranje stavova brige za životnu sredinu i motivacija za poboljšanje ili održavanje kvaliteta životne sredine.
Ekološko obrazovanje je proces koji omogućava pojedincima da istraže izazove životne sredine, da se uključe u rešavanje izazova i da preduzmu akcije za poboljšanje životne sredine. Kao rezultat toga, pojedinci razvijaju dublje razumevanje pitanja životne sredine i imaju veštine da donose informisane i odgovorne odluke.
Icon
Sistemska edukacija pravnika, privrede i građana u oblasti ekološkog i energetskog prava predstavlja garant podizanja svesti svake od targetiranih grupacija koja svojim delovanjem doprinosi zdravijoj životnoj sredini.
Formiranje ekoloških pravnika

RCEL principom interaktivnog obrazovanja zasnovanom na pronalaženju pro et contra argumenata u problemskim slučajevima, formira buduće eksperte u oblasti ekološkog i energetskog prava. 

Kako je danas tržište ekoloških pravnika nerazvijeno, RCEL putem svoje regionalne škole u zemljama Zapadnog Balkana formira pravne eksperte, buduće lidere i profesionalce u javnom sektoru, ekološke advokate, kao i one sa širim teorijskim ili praktičnim interesima za oblast ekološkog i energetskog prava.

Edukacija privrede

Edukativni aspekt obuhvata i organizovanje stručnih seminara namenjenih privrednom sektoru u cilju postizanja što efikasnije zelene tranzicije, dostizanje održivog razvoja i implementacije novih zelenih politika i tehnologija.

Ekološko obrazovanje je proces koji omogućava pojedincima da istraže izazove životne sredine, da se uključe u rešavanje izazova i da preduzmu akcije za poboljšanje životne sredine. Kao rezultat toga, pojedinci razvijaju dublje razumevanje pitanja životne sredine i imaju veštine da donose informisane i odgovorne odluke.
Edukacija građana

Komponente ekološkog i energetskog obrazovanja kojim se RCEL vodi su:

  • Podizanje svesti u značaju ekološkog i energetskog prava;
  • Upoznavanje svih zainteresovanih lica sa ekološkim pravima, ali i obavezama;
  • Poznavanje i razumevanje životne sredine i ekoloških izazova;
  • Formiranje stavova brige za životnu sredinu i motivacija za poboljšanje ili održavanje kvaliteta životne sredine.