Skip to content Skip to footer

ŠTA RADIMO

Pravna zaštita

Mehanizmi upravnopravne zaštite
 • Uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača
 • Procena uticaja na životnu sredinu
 • Integrisana kontrola i prevencija zagađenja za operatere čije aktivnosti imaju značajan uticaj na životnu sredinu
 • Izdavanje dozvola za korišćenje javnih dobara
 • Inspekcijski nadzor
 • Ograničenje ili oduzimanje dozvole za korišćenje javnih dobara u slučaju nepoštovanja uslova iz dozvole
Zakoni postoje da bi štitili građane od samovolje pojedinaca, organizacija ili vlasti. Pravni propisi prepoznaju značaj životne sredine i nužnost njene zaštite. Pravo je samo sredstvo ka cilju, a da bismo do njega stigli neophodno je da to bude zajednički cilj svih nas
Građani imaju pravo:
 • Na informacije o životnoj sredini koje poseduju organi javne vlasti
 • Da učestvuju u donošenju odluka i izradi planova, programa, politike i zakonodavstva koji mogu uticati na životnu sredinu
 • Na pravnu zaštitu u slučaju da su im prava u vezi s pristupom informacijama ili javnim učešćem povređena
Pružamo stručnu pomoć fizičkim licima u ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu, u skladu sa najvišim svetskim standardima, u upravnim, parničnim i krivičnim postupcima. Svako čije je pravo na zdravu životnu sredinu povređeno ili ugroženo može nas kontaktirati
Građanskopravna zaštita

Građanskopravna zaštita u oblasti životne sredine obuhvata zaštitu građanskopravnih odnosa koji proističu iz prouzrokovanja štete u oblasti životne sredine, zahteve radi zabrane određenih delatnosti od kojih preti opasnost od štete i zahteve radi prestanaka dejstava štetnih posledica koje su nastupile.

Krivičnopravna zaštita

Veoma značajan aspekt zaštite u oblasti životne sredine jeste i krivičnopravna zaštita. Krivična dela protiv životne sredine su krivična dela kojima se u prvom redu štiti životna sredina, tačnije pravo čoveka na očuvanu i zdravu životnu sredinu. Time se posredno štiti i zdravlje ljudi, odnosno pravo čoveka na zdrave uslove života.

Zakoni postoje da bi štitili građane od samovolje pojedinaca, organizacija ili vlasti. Pravni propisi prepoznaju značaj životne sredine i nužnost njene zaštite. Pravo je samo sredstvo ka cilju, a da bismo do njega stigli neophodno je da to bude zajednički cilj svih nas
Mehanizmi upravnopravne zaštite
 • Uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača
 • Procena uticaja na životnu sredinu
 • Integrisana kontrola i prevencija zagađenja za operatere čije aktivnosti imaju značajan uticaj na životnu sredinu
 • Izdavanje dozvola za korišćenje javnih dobara
 • Inspekcijski nadzor
 • Ograničenje ili oduzimanje dozvole za korišćenje javnih dobara u slučaju nepoštovanja uslova iz dozvole
Građani imaju pravo:
 • Na informacije o životnoj sredini koje poseduju organi javne vlasti
 • Da učestvuju u donošenju odluka i izradi planova, programa, politike i zakonodavstva koji mogu uticati na životnu sredinu
 • Na pravnu zaštitu u slučaju da su im prava u vezi s pristupom informacijama ili javnim učešćem povređena
Pružamo stručnu pomoć fizičkim licima u ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu, u skladu sa najvišim svetskim standardima, u upravnim, parničnim i krivičnim postupcima. Svako čije je pravo na zdravu životnu sredinu povređeno ili ugroženo može nas kontaktirati
Građanskopravna zaštita

Građanskopravna zaštita u oblasti životne sredine obuhvata zaštitu građanskopravnih odnosa koji proističu iz prouzrokovanja štete u oblasti životne sredine, zahteve radi zabrane određenih delatnosti od kojih preti opasnost od štete i zahteve radi prestanaka dejstava štetnih posledica koje su nastupile.

Krivičnopravna zaštita

Veoma značajan aspekt zaštite u oblasti životne sredine jeste i krivičnopravna zaštita. Krivična dela protiv životne sredine su krivična dela kojima se u prvom redu štiti životna sredina, tačnije pravo čoveka na očuvanu i zdravu životnu sredinu. Time se posredno štiti i zdravlje ljudi, odnosno pravo čoveka na zdrave uslove života.