Skip to content Skip to footer
Programske oblasti

Održivi razvoj

Efikasnost resursa i otpad

Klimatske promene nam ukazuju na globalni problem zagađenosti životne sredine, zbog čega je neophodno učiniti u što kraćem roku transformaciju i preći sa linearne na cirkularnu ekonomiju. Cirkularna ekonomija otpad tretira kao resurs koji može ponovo da se iskoristi. Ambalažni otpad umesto da završi na deponiji ponovo se vraća na rafove prodavnica, u nekom drugom obliku. Ovaj koncept zasnovan je na principima smanjivanja (reduce), ponovne upotrebe (reuse) i reciklaže materijala (recycle).