Skip to content Skip to footer

ŠTA RADIMO

Savetovanje kompanija

Mere usmerene ka očuvanju i unapređenju kvaliteta životne sredine, postizanju energetske sigurnosti i efikasnosti i usporavanju klimatskih promena imaju direktne implikacije na privredu.

Intenzivan razvoj ekološkog prava vodi uvođenju sve zahtevnijih standarda i ciljeva zaštite životne sredine, što privredne subjekte koji se ne prilagođavaju novim standardima čini poslovno nekonkurentnim i neodrživim. 

Sa druge strane, jednom uspešno restrukturirani poslovni subjekti postaju tržišno efikasniji i konkurentniji, a nova vrsta potražnje za ekološki prihvatljivim proizvodima otvara nove poslovne mogućnosti.

Icon
Zaštita životne sredine postaje sve značajniji element poslovnog okruženja.
RCEL pruža usluge privrednom sektoru u svim programskim oblastima koje obavlja
  • Podrška razvoju kapaciteta privrednih subjekata za primenu propisa kojima se prenose pravne tekovine EU u oblasti zaštite životne sredine, obavljanja energetske delatnosti i izgradnja energetskih objekata
  • Analiza i predstavljanje održivih pravnih rešenja u poslovanju u delatnostima koje su uređene pravilima o zaštiti životne sredine i energetike
  • Analiza i upozoravanje sa postupcima ishodovanja dozvola za obavljanja aktivnosti sa uticajem na životnu sredinu i osnovama odgovornosti za štetu u životnoj sredini
  • Analiza i savetovanje u implementaciji ESG standarda
  • Analiza i predstavljanje dobrih poslovnih običaja i ekološki odgovornog poslovanja u oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanja otpadom i komunalnim delatnostima, kao i projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra
Icon
Zaštita životne sredine postaje sve značajniji element poslovnog okruženja.

Mere usmerene ka očuvanju i unapređenju kvaliteta životne sredine, postizanju energetske sigurnosti i efikasnosti i usporavanju klimatskih promena imaju direktne implikacije na privredu.

Intenzivan razvoj ekološkog prava vodi uvođenju sve zahtevnijih standarda i ciljeva zaštite životne sredine, što privredne subjekte koji se ne prilagođavaju novim standardima čini poslovno nekonkurentnim i neodrživim. 

Sa druge strane, jednom uspešno restrukturirani poslovni subjekti postaju tržišno efikasniji i konkurentniji, a nova vrsta potražnje za ekološki prihvatljivim proizvodima otvara nove poslovne mogućnosti.

RCEL pruža usluge privrednom sektoru u svim programskim oblastima koje obavlja
  • Podrška razvoju kapaciteta privrednih subjekata za primenu propisa kojima se prenose pravne tekovine EU u oblasti zaštite životne sredine, obavljanja energetske delatnosti i izgradnja energetskih objekata
  • Analiza i predstavljanje održivih pravnih rešenja u poslovanju u delatnostima koje su uređene pravilima o zaštiti životne sredine i energetike
  • Analiza i upozoravanje sa postupcima ishodovanja dozvola za obavljanja aktivnosti sa uticajem na životnu sredinu i osnovama odgovornosti za štetu u životnoj sredini
  • Analiza i savetovanje u implementaciji ESG standarda
  • Analiza i predstavljanje dobrih poslovnih običaja i ekološki odgovornog poslovanja u oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanja otpadom i komunalnim delatnostima, kao i projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra