Skip to content Skip to footer
Programske oblasti

Energetika i industrija

Energetika

Svi izvori energije imaju određeni uticaj na životnu sredinu. Najveći izazov koji se javlja u praksi jesu fosilna goriva. Fosilna goriva su goriva koja sadrže ugljene hidrate i nastali su od fosilnih ostataka biljaka i/ili životinja. Trenutno su osnovni izvor energije na Zemlji. Energija iz fosilnih goriva obično se oslobađa sagorevanjem, i prilikom tog sagorevanja oslobađaju se i štetni gasovi koji negativno utiču na životnu sredinu.

Kada sagorevaju fosilna goriva, oslobađaju se sumpor, azot i vodonik koji sa kiseonikom stvaraju jedinjenja poznata kao oksidi. Kada ovi oksidi dospeju u atmosferu, hemijski reaguju sa vodenom parom i stvaraju sumpornu, azotnu i karbonsku kiselinu. Kondenzovana atmosferska vodena isparenja sa ovakvim kiselim sadržajem, uobičajeno nazvana kisele kiše, ulaze u ciklus kruženja vode i mogu da uzrokuju štetne posledice po biološki kvalitet šuma, zemljišta, jezera i vodenih tokova.

Industrija

Većina industrija ima negativan uticaj na životnu sredinu. Negativni aspekt na životnu sredinu manifestuje se na različite načine, kroz emisije gasova u atmosferu, stvaranje otpada i potrošnju resursa primenom linearne ekonomije.

Iako je započet dobar trend zelene tranzicije industrije u EU, Zapadni Balkan i dalje dosta kasni u tranziciji.