Skip to content Skip to footer
Programske oblasti

Priroda

Biodiverzitet

Zemlje Zapadnog Balkana imaju visok stepen biodiverziteta koji je jedinstven u Evropi. Ipak, biodiverzitet je ugrožen i pod stalnom je pretnjom usled neodrživih i neplaniranih projekata u oblasti infrastrukture, šumarstva, vodoprivrede, energetike, rudarstva i poljoprivrede.

Icon

Biodiverzitet zajedno opisuje milione jedinstvenih živih organizama koji naseljavaju Zemlju i koji predstavljaju vitalni element naših života.

Icon

Biodiverzitet predstavlja raznovrsnost svih živih bića na planeti Zemlji, odnosno, sveukupnost: gena – genetički diverzitet, vrsta – specijski diverzitet i ekosistema – ekosistemski.

Voda

Iako je čista voda osnovni resurs za ljudsko zdravlje, poljoprivredu, proizvodnju energije, transport i prirodu, voda kao resurs je najizloženija klimatskim promenama.

Zagađenje vode predstavlja kontaminaciju vodenih sistema koje se javlja kad se zagađivači direktno ili indirektno ispuštaju u vodu bez adekvatnog tretmana za uklanjanje štetnih jedinjenja.

Suprotno nekim uverenjima da smo vrlo bogati vodom, na Zapadnom Balkanu jedan od prioritetnih izazova jeste upravo racionalno korišćenje vodenih resursa kako ne bismo ostali bez istih.