Skip to content Skip to footer

Veliki korak za ekološko pravo – Generalna skupština UN proglasila je pristup čistoj i zdravoj životnoj sredini univerzalnim ljudskim pravom

Sa 161 glasom za i osam uzdržanih, Generalna skupština UN usvojila je u četvrtak, 28.07.2022. godine istorijsku rezoluciju kojom se pristup čistoj, zdravoj i održivoj životnoj sredini proglašava univerzalnim ljudskim pravom.

Rezolucija ima potencijal da bude prekretnica za čovečanstvo, poboljšavajući život i uživanje ljudskih prava svim stanovnicima planete.

Rezolucija je pokazatelj težnje da države članice UN-a mogu da se udruže u kolektivnoj borbi protiv trostruke planetarne krize: klimatskih promena, gubitka biodiverziteta i zagađenja.

Univerzalno priznanje ovog prava od strane međunarodne zajednice predstavlja samo prvi korak u realizaciji cilja, te je neophodno da sve države implementiraju ovo pravo u svoja nacionalna zakonodavstva.

U Rezoluciji se navodi:

  1. da se priznaje pravo na čistu, zdravu i održivu životnu sredinu kao ljudsko pravo;
  2. da je pravo na čistu, zdravu i održivu životnu sredinu povezano sa drugim pravima i postojećim međunarodnim pravom;
  3. da se potvrđuje da promocija ljudskog prava na čistu, zdravu i održivu životnu sredinu zahteva punu primenu multilateralnih sporazuma o životnoj sredini prema principima međunarodnog prava životne sredine;
  4. da se pozivaju države, međunarodne organizacije, privredna društva i druge relevantne zainteresovane strane da usvoje politike, da unaprede međunarodnu saradnju, ojačaju izgradnju kapaciteta i nastave da dele dobre prakse kako bi povećali napore da se osigura čista, zdrava i održiva životna sredina za sve.