Skip to content Skip to footer

Šta će nam doneti Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Srbije?

Ministarstvo energetike i rudarstva je 27. juna predstavilo Integrisani nacionalni energetski i klimatski plani Republike Srbije za period do 2030, sa vizijom do 2050. godine (INEKP) koji kada se usvoji predstavljaće najznačajniji strateški dokument u oblasti energetike.

U skladu sa pravnim okvirom EU i ciljevima Pariskog sporazuma, u INEKP-u će biti planirano umanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 40 odsto u odnosu na emisiju koja je u Srbiji bila 90-ih godina, uvećanje udela obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji za više od 40 odsto do 2030. i novi načini proizvodnje električne i toplotne energije, kao i izlazak iz proizvodnje na fosilna goriva.

INEKP bi trebalo da pruži prikaz postojećeg stanja u Republici Srbiji, ključnih politika i odgovarajućih mera za sagledavanje pet dimenzija Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju Energetske unije i delovanjem u području klime: Dekarbonizacija, energetska efikasnost, energetska sigurnost, unutrašnje energetsko tržište i istraživanje, inovacije i konkurentnost.
INEKP bi trebalo da doprinese višim stopama privrednog rasta, otvaranju novih radnih mesta i balansu između razvoja energetskog sektora i zaštite životne sredine, kao ključnom zahtevu Zelene agende.

Međutim, ključni zadatak u procesu izrade INEKP je definisanje scenarija iz kojih će se utvrditi novi ciljevi u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i emisija gasova sa efektom staklene bašte. Ostaje da sačekamo da li će se INEKP opredeliti za scenario bez ili sa korišćenjem nuklearne energije.

Više o tome na: https://www.mre.gov.rs/en/node/1429