Skip to content Skip to footer

Komitet Ujedinjenih nacija utvrdio da je Australija prekršila ljudska prava

Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava utvrdio je da je Australija prekršila ljudska prava grupe ostrvljana u blizini svoje severne obale propustivši da ih adekvatno zaštiti od uticaja klimatskih promena.

Dobrotvorna organizacija za zaštitu životne sredine ClientEarth koja radi sa podnosiocima zahteva istakla je da je to prvi pokrenuti postupak od strane klimatski ugroženih stanovnika malih ostrva protiv jedne države, čime je postavljeno nekoliko presedana.

Žalba, koju je pre više od tri godine podnelo osmoro stanovnika ostrva Tores Strait i njihova deca, predstavlja ohrabrenje za druge da se bore protiv klimatskih promena pravnim putem.

Stanovnici ostrva Tores moreuza su deo autohtonog stanovništva Australije, zajedno sa Aboridžinima, koji žive na ostrvima raspoređenim između Australije i Papue Nove Gvineje.

Komitet je saopštio da je Australija prekršila dva od tri ljudska prava utvrđena Ugovorom UN-a, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima (1966), koji se odnosi na kulturu i porodični život.

Oko 173 od 193 države članice UN ratifikovale su Pakt, uključujući i Australiju. Međutim, ne postoji mehanizam za sprovođenje odluka, ali postoje naknadni koraci, a države se uglavnom pridržavaju nalaza Komiteta.