Skip to content Skip to footer

EKSPERT

Jelena Plamenac

Jelena Plamenac je pravni savetnik u Regionalnom centru za ekološko pravo.

Jelena Plamenac je advokat saradnik advokatske kancelarije Vuković & partneri, na poziciji menadžera odeljenja za ekološko pravo i građansko pravo.

Diplomirala je kao student generacije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je započela sa sticanjem iskustva u praksi, najpre kao advokatski pripravnik, a počev od 2017. godine kao advokat. Svoje dalje usavršavanje za oblast građanskog prava nastavila je na doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jelena je završila Školu ekološkog prava pod pokroviteljstvom OSCE / OEBS – Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.

Jelena Plamenac je pravni savetnik u Regionalnom centru za ekološko pravo.

Jelena Plamenac je advokat saradnik advokatske kancelarije Vuković & partneri, na poziciji menadžera odeljenja za ekološko pravo i građansko pravo.

Diplomirala je kao student generacije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je započela sa sticanjem iskustva u praksi, najpre kao advokatski pripravnik, a počev od 2017. godine kao advokat. Svoje dalje usavršavanje za oblast građanskog prava nastavila je na doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jelena je završila Školu ekološkog prava pod pokroviteljstvom OSCE / OEBS – Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.