Skip to content Skip to footer

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Dejan Vuković

Za razliku od ljudi, priroda nikada ne krši svoje zakone. RCEL razvija pravne okvire zemalja Zapadnog Balkana poštujući zakone prirode.

Dejan Vuković je jedan od članova Upravnog odbora i direktor za strateško planiranje Regionalnog centra za ekološko pravo.

Rukovodeći je partner kancelarije Vuković & partneri i profesionalno se bavi advokaturom 18 godina.

Tokom svoje karijere bio je lider i član pravnih timova u brojnim domaćim i regionalnim transakcijama poput M&A, akvizicije i upravljanja NPL portfolija.

Dejan je potpredsednik Saveta za imovinu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), kao i član Zajedničke grupe Vlade Republike Srbije za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke „Doing Business“. Član je više upravnih i nadzornih odbora renomiranih međunarodnih i domaćih kompanija, kao i udruženja građana.

Dejan je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je na istom fakultetu završio i Specijalističke studije za korporativno upravljanje.

Za razliku od ljudi, priroda nikada ne krši svoje zakone. RCEL razvija pravne okvire zemalja Zapadnog Balkana poštujući zakone prirode.

Dejan Vuković je jedan od članova Upravnog odbora i direktor za strateško planiranje Regionalnog centra za ekološko pravo.

Rukovodeći je partner kancelarije Vuković & partneri i profesionalno se bavi advokaturom 18 godina.

Tokom svoje karijere bio je lider i član pravnih timova u brojnim domaćim i regionalnim transakcijama poput M&A, akvizicije i upravljanja NPL portfolija.

Dejan je potpredsednik Saveta za imovinu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), kao i član Zajedničke grupe Vlade Republike Srbije za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke „Doing Business“. Član je više upravnih i nadzornih odbora renomiranih međunarodnih i domaćih kompanija, kao i udruženja građana.

Dejan je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je na istom fakultetu završio i Specijalističke studije za korporativno upravljanje.