Skip to content Skip to footer

PRAVNI SAVETNIK

Danica Janković

Danica Janković je pravni savetnik u Regionalnom centru za ekološko pravo.

Danica je advokatski pripravnik advokatske kancelarije Vuković & partneri, u okviru odeljenja za ekološko pravo.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine, a jedan deo osnovnih akademskih studija završila je na Fakultetu za pravo i političke nauke Univerziteta u Bordou, u Francuskoj. Trenutno pohađa Master program Pravnog fakulteta Master in European Integration, sa posebnim fokusom na ekološko pravo EU. Alumnistkinja je Pravne klinike za ekološko pravo i Škole ekološkog prava u okviru Jean Monnet katedre Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Danica je dobitnica prve nagrade na konkursu za najbolje studentske radove Ministarstva evropskih integracija u 2022. godini, sa temom “Energetska kriza i odgovor na krizu u Evropskoj uniji – Ispitivanje adekvatnosti preduzetih rešenja iz perspektive klimatskih promena”. Takođe je autor brojnih publikacija vezanih za klimatske promene, energetiku i slične teme.

Danica Janković je pravni savetnik u Regionalnom centru za ekološko pravo.

Danica je advokatski pripravnik advokatske kancelarije Vuković & partneri, u okviru odeljenja za ekološko pravo.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine, a jedan deo osnovnih akademskih studija završila je na Fakultetu za pravo i političke nauke Univerziteta u Bordou, u Francuskoj. Trenutno pohađa Master program Pravnog fakulteta Master in European Integration, sa posebnim fokusom na ekološko pravo EU. Alumnistkinja je Pravne klinike za ekološko pravo i Škole ekološkog prava u okviru Jean Monnet katedre Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Danica je dobitnica prve nagrade na konkursu za najbolje studentske radove Ministarstva evropskih integracija u 2022. godini, sa temom “Energetska kriza i odgovor na krizu u Evropskoj uniji – Ispitivanje adekvatnosti preduzetih rešenja iz perspektive klimatskih promena”. Takođe je autor brojnih publikacija vezanih za klimatske promene, energetiku i slične teme.