Skip to content Skip to footer

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Mirjana Drenovak-Ivanović

RCEL podstiče učešće javnosti, naučnih i stručnih organizacija i privrednih komora u donošenju strateških i pojedinačnih odluka ka održivom razvoju.

Mirjana Drenovak-Ivanović je jedan od članova Upravnog odbora i programski direktor Regionalnog centra za ekološko pravo.

Redovan je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tokom doktorskih studija boravi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Oksfordu kao Chevening stipendista. Nakon doktorskog usavršavanje nastavlja na Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard, kao Fulbrajtov stipendista.

Od 2015. do 2021. godine, kao član Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji zadužena je za pregovore u oblasti životne sredine i klimatskih promena. Od septembra 2020. godine predsedava Žan Mone Katedrom za evropsko ekološko pravo. Kao nacionalni i međunarodni ekspert blisko sarađuje sa Međunarodnim organizacijama, među kojima i Misijom OEBS-a u Srbiji, Savetom Evrope, Programom Ujedinjenih nacija za razvoj.

Učestvovala je u izradi nacrta velikog broja zakona i strateških i planskih dokumenata u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena kao i uvođenju i razvoju programa za edukaciju sudija i tužilaca u oblasti ekološkog prava i osnovne obuke polaznika Pravosudne akademije.

RCEL podstiče učešće javnosti, naučnih i stručnih organizacija i privrednih komora u donošenju strateških i pojedinačnih odluka ka održivom razvoju.

Mirjana Drenovak-Ivanović je jedan od članova Upravnog odbora i programski direktor Regionalnog centra za ekološko pravo.

Redovan je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tokom doktorskih studija boravi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Oksfordu kao Chevening stipendista. Nakon doktorskog usavršavanje nastavlja na Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard, kao Fulbrajtov stipendista.

Od 2015. do 2021. godine, kao član Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji zadužena je za pregovore u oblasti životne sredine i klimatskih promena. Od septembra 2020. godine predsedava Žan Mone Katedrom za evropsko ekološko pravo. Kao nacionalni i međunarodni ekspert blisko sarađuje sa Međunarodnim organizacijama, među kojima i Misijom OEBS-a u Srbiji, Savetom Evrope, Programom Ujedinjenih nacija za razvoj.

Učestvovala je u izradi nacrta velikog broja zakona i strateških i planskih dokumenata u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena kao i uvođenju i razvoju programa za edukaciju sudija i tužilaca u oblasti ekološkog prava i osnovne obuke polaznika Pravosudne akademije.