Skip to content Skip to footer

ČLAN REGIONALNOG SAVETA

Maja Kostić-Mandić

Maja Kostić-Mandić je član Regionalnog saveta i ekspert za ekološko pravo u Regionalnom centru za ekološko pravo.

Redovan je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Tokom doktorskih studija boravi na Švajcarskom Institutu za uporedno pravo u Lozani (kao Van Kalker stipendista), na Međunarodnom Univerzitetu u Osaki , kao i Centralnoevropskom Univerzitetu u Budimpešti. Trenutno predaje na osnovnim studijama: Međunarodno privatno pravo; Pravo životne sredine; Međunarodno pravo životne sredine. Na postdiplomskim studijama predaje Arbitražno pravo i Međunarodno pravo životne sredine.

Od 2006. do 2009. godine kao poslanik u Skupštini Crne Gore bila je član skupštinskog odbora za ustavnost i zakonodavstvo, skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i lokalnu upravu, kao i član ad hoc komisije za izradu Ustava Crne Gore.

Član je uređivačkog odbora zbornika radova Udruženja pravnika Crne Gore, a od 2013. godine član je i Odbora za pravno-političke nauke Crnogorske akademije nauka i umetnosti. Maja je od 2018. godine Potpredsednik Udruženja pravnika Crne Gore.

Maja Kostić-Mandić je član Regionalnog saveta i ekspert za ekološko pravo u Regionalnom centru za ekološko pravo.

Redovan je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Tokom doktorskih studija boravi na Švajcarskom Institutu za uporedno pravo u Lozani (kao Van Kalker stipendista), na Međunarodnom Univerzitetu u Osaki , kao i Centralnoevropskom Univerzitetu u Budimpešti. Trenutno predaje na osnovnim studijama: Međunarodno privatno pravo; Pravo životne sredine; Međunarodno pravo životne sredine. Na postdiplomskim studijama predaje Arbitražno pravo i Međunarodno pravo životne sredine.

Od 2006. do 2009. godine kao poslanik u Skupštini Crne Gore bila je član skupštinskog odbora za ustavnost i zakonodavstvo, skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i lokalnu upravu, kao i član ad hoc komisije za izradu Ustava Crne Gore.

Član je uređivačkog odbora zbornika radova Udruženja pravnika Crne Gore, a od 2013. godine član je i Odbora za pravno-političke nauke Crnogorske akademije nauka i umetnosti. Maja je od 2018. godine potpredsednik Udruženja pravnika Crne Gore.