Skip to content Skip to footer

ČLAN REGIONALNOG SAVETA

Ilina Cenevska

Ilina Cenevska je član Regionalnog saveta i ekspert za ekološko i energetsko pravo u Regionalnom centru za ekološko pravo.

Vanredni je profesor Pravnog fakulteta Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju.

Doktorirala je na Pravnom fakulteta Univerziteta u Gentu (Belgija). Fokus ekspertize Iline Cenevske je na pitanjima ekološke demokratije, ekoloških prava i klimatske, ekološke i energetske pravde. Ilina vodi nastavu u oblasti institucionalnog prava EU, prava životne sredine EU i prava EU o slobodnom kretanju.

Autorka je brojnih radova u međunarodnim stručnim časopisima, kao i monografije „Evropska zajednica za atomsku energiju u kontekstu Evropske unije: Outsider Vithin“ (Brill | Nijhoff), koja istražuje, između ostalog, pravnu dimenziju uticaja na životnu sredinu koji proizilaze iz upotrebe nuklearne energije.

Zajedno sa svojim studentima vodi blog „Zelena inicijativa“.

Ilina Cenevska je član Regionalnog saveta i ekspert za ekološko i energetsko pravo u Regionalnom centru za ekološko pravo.

Vanredni je profesor Pravnog fakulteta Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju.

Doktorirala je na Pravnom fakulteta Univerziteta u Gentu (Belgija). Fokus ekspertize Iline Cenevske je na pitanjima ekološke demokratije, ekoloških prava i klimatske, ekološke i energetske pravde. Ilina vodi nastavu u oblasti institucionalnog prava EU, prava životne sredine EU i prava EU o slobodnom kretanju.

Autorka je brojnih radova u međunarodnim stručnim časopisima, kao i monografije „Evropska zajednica za atomsku energiju u kontekstu Evropske unije: Outsider Vithin“ (Brill | Nijhoff), koja istražuje, između ostalog, pravnu dimenziju uticaja na životnu sredinu koji proizilaze iz upotrebe nuklearne energije.

Zajedno sa svojim studentima vodi blog „Zelena inicijativa“.