Skip to content Skip to footer

GENERALNI DIREKTOR

Danilo Radičević

Danilo Radičević je generalni direktor Regionalnog centra za ekološko pravo.

Angažmane je imao u advokatskim kancelarijama gde se specijalizovao za ekološko pravo. Iskustvo je sticao i u radu sa kineskim kompanijama – investitorima u jugoistočnoj Evropi u oblastima infrastrukture, zaštite životne sredine, rudarstva i energetike. Kao ekološki pravnik bio je angažovan u Nacionalnoj alijansi za lokalni i ekonomski razvoj (NALED). Danilo je bio član više radnih grupa za izradu nacrta zakona. Autor i koautor je velikog broja analiza u oblasti ekološkog prava koje su imale za cilj reformu postojeće regulative.

Danilo je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Završio je Pravnu kliniku za ekološko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i Školu ekološkog prava pod pokroviteljstvom OSCE / OEBS – Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde Republike Srbije završio je sa više odlika. Danilo pohađa Master studije za ekološko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beograd.

Danilo Radičević je generalni direktor Regionalnog centra za ekološko pravo.

Angažmane je imao u advokatskim kancelarijama gde se specijalizovao za ekološko pravo. Iskustvo je sticao i u radu sa kineskim kompanijama – investitorima u jugoistočnoj Evropi u oblastima infrastrukture, zaštite životne sredine, rudarstva i energetike. Kao ekološki pravnik bio je angažovan u Nacionalnoj alijansi za lokalni i ekonomski razvoj (NALED). Danilo je bio član više radnih grupa za izradu nacrta zakona. Autor i koautor je velikog broja analiza u oblasti ekološkog prava koje su imale za cilj reformu postojeće regulative.

Danilo je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Završio je Pravnu kliniku za ekološko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i Školu ekološkog prava pod pokroviteljstvom OSCE / OEBS – Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde Republike Srbije završio je sa više odlika. Danilo pohađa Master studije za ekološko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beograd.