Skip to content Skip to footer

ČLAN REGIONALNOG SAVETA

Amina Nikolajev

Amina Nikolajev je član Regionalnog saveta i ekspert za ekološko i energetsko pravo u Regionalnom centru za ekološko pravo.

Vanredni je profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Šef je katedre pravno-ekonomskih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predaje predmete iz oblasti prava i ekonomije na diplomskim, master i doktorskim studijama.

Učestvovala je na brojnim međunarodnim konferencijama iz oblasti prava i privrede i kao predavač na letnjim školama posvećenim pitanjima životne sredine.

Koordinator je Ekološke pravne klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu koja ima za cilj da obuči studente za praktičnu primenu pravnih propisa iz oblasti ekologije, posebno Arhuske konvencije, kroz rad na konkretnim slučajevima.

Trenutno je angažovana na projektu „Procena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“.

Amina Nikolajev je član Regionalnog saveta i ekspert za ekološko i energetsko pravo u Regionalnom centru za ekološko pravo.

Vanredni je profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Šef je katedre pravno-ekonomskih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predaje predmete iz oblasti prava i ekonomije na diplomskim, master i doktorskim studijama.

Učestvovala je na brojnim međunarodnim konferencijama iz oblasti prava i privrede i kao predavač na letnjim školama posvećenim pitanjima životne sredine.

Koordinator je Ekološke pravne klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu koja ima za cilj da obuči studente za praktičnu primenu pravnih propisa iz oblasti ekologije, posebno Arhuske konvencije, kroz rad na konkretnim slučajevima.

Trenutno je angažovana na projektu „Procena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“.